برچسب ها کاشیکاری کف

برچسب: کاشیکاری کف

کاشیکاری کف اتاق

کاشیکاری کف اتاق مقدمات کاشیکاری کف _بازبینی شما فقط هنگامی می توانید به کاشیکاری کف اتاق بپردازید که برخی مقدمات را فراهم ساخته باشید.شما بایدکف اتاق را آماده کرده باشید و طرح کاشی کاری را تکمیل و الگوی کاشی کاری را انتخاب و کاشی مورد نظر را به تعداد لازم خریداری...

نکات اجرایی در کاشیکاری

 نکات اجرایی در کاشیکاری، 1- قبل از کاشیکاری قیرگونی انجام شده در سطوح قائم در صورتی که از ارتفاع یک کاشی بیشتر باشد به وسیله توری مرغی پوشش داده شود . چنانچه از میخ جهت اتصال تور مرغی به دیوار استفاده شود محل میخ کوبی شده باید مجددا با قیر...
- تبلیغات-