سومین نشست «مروری بر تجربه‌های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران»
پروژه اسکان پایا در تبریز

سخنران: کاوه حاجی علی‌اکبری
اعضای پنل: مجید روستا، بهروز هادی زنوز، سیدرضا هاشمی
دبیر علمی: مظفر صرافی

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

event-0424