نمایش سه فیلم از مجموعه مستند «معماری سرکش»
مستندی درباره معمارانی از اسپانیا، فلسطین اشغالی، برزیل و … که از معماری، به‌عنوان قالبی از کنش‌گری و مقاومت در برابر بحران‌های شهری، سیاسی، زیست‌محیطی و اجتماعی استفاده می‌کنند و معماری برایشان فراتر از ساخت آسمان‌خراش‌ها و آپارتمان‌های لوکس است.

اپیزود اول: معمار پارتیزان (Guerrilla Architect)
اپیزود دوم: بنّا و برنامه‌ریز شهری (The Pedreiro and The Master Planner)
اپیزود سوم: معماری خشونت (The Architecture of Violence)

چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴، موزه هنرهای معاصر تهران

event-0341