* در رابطه با نحوه عملکرد سیستم ضدواژگونی  ARPتوضیح دهید.

سیستم ضد واژگونی یا به عبارت صحیح‌تر آن “محافظ فعال واژگونی” (Active Rollover Protection) در حقیقت بخشی از سیستم ESP خودرو است و همان گونه که از نامش مشخص است وظیفه تشخیص و جلوگیری از واژگونی خودرو را بر عهده دارد.

کاربرد اصلی این سیستم در خودروهایی با مرکز ثقل بالا مانند ون‌ها و شاسی‌بلند‌های فول سایز است چراکه این خودروها در پیچ‌های تند با سرعت بالا به دلیل بر هم خوردن تعادل خودرو در معرض واژگونی هستند.ARP  به طور پیوسته میزان شتاب جانبی خودرو را به کمک سنسور ویژه ای تحت کنترل دارد و در صورتی که شتاب جانبی از عدد تعیین شده از سوی شرکت سازنده خودرو فراتر برود، وارد عمل می‌شود و برای جلوگیری از واژگونی، با درگیر کردن ترمز چرخ‌هایی که در سمت بیرون پیچ هستند مانع از بلند شدن چرخ‌های داخل پیچ و در نتیجه واژگونی خودرو می‌شود.

البته همان گونه که گفته شد این سیستم کنترل پایداری خودرو یا ESP  است و به این ترتیب در چنین وضعیتی حتی می‌تواند میزان باز بودن دریچه گاز خودرو را نیز کنترل کند و با کاستن از دور موتور، تعادل  را به خودرو باز گرداند. کاربرد این سیستم در خودروهای سواری عمومیت ندارد چراکه پدیده واژگونی در پیچ‌های تند در این خودروها نادر است و واژگونی این خودروها بیشتر در اثر تصادف و سهل‌انگاری راننده رخ می‌دهد که در این موارد سیستم ARP نمی‌تواند کمکی به راننده بکند.

ad

تلفن های سفارش

۰۹۱۲۱۴۵۱۱۶۳و ۴۶۸۷۹۶۷۶– (۰۲۱)

WWW.padari.ir

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here