وام ۲۵ میلیونی

چند وقت پیش بود که وام ۲۵ میلیونی تسهیلات خرید خودرو انبار خودروسازان را خالی کرد. حالا یکی از شهروندان با این موضوع شوخی کرده است؛ تصویر زیر را ببینید.

 شوخی جالب با وام خرید خودرو

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here