مهمان عربهادر خوزستان

مضیف های عربی نمادی از مهمان نوازی مردم خوزستان
اقامتگاهی از نی به نام مضیف

مضیف کلمه‌ای عربی است به معنای مهمان‌سرا و محل میهمانی. مضیف‌های اقوام عرب حاشیه هور که با نی‌های نیزار ساخته می‌شوند، فضاهایی مستقل از خانه‌ها هستند که برای برگزاری میهمانی‌ها و جلسات مهم بین اقوام ساخته می‌شوند.

مضیف و آداب آن

در واقع #مضیف در میان مردمان# عرب از احترام و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که این مکان همانند مکان های مقدس داری آداب خود است. مضیف، سازه ای است که از یک نوع مواد و آن هم نی ساخته می شود تا حدی که حتی ستونهای مضیف را نیز با هر نوع بند دیگری نمی توان بست زیرا پس از مدتی باز خواهد شد. به عبارتی حتی بندهای استفاده شده در مضیف هم باید از نی باشد.

فناوری ساخت مضیف و آداب #قهوه‌خوری در مضیف  به عنوان ارزش ناملموس در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده

چیدمان وسایل داخلی مضیف با وسایلی چون فرش، متکاهایی برای تکیه زدن، منقل، صندوقچه، دله و فنجان‌های قهوه و سایر وسایل قهوه‌خوری و همین طور صنایع دستی محلی.

مضیف در ندارد ولی ورودی‌اش باید رو به قبله باشد و با ارتفاعی کم تا هرکس وارد آن می‌شود به احترام کسانی که در آن نشسته‌اند خم شود.

مراسم ویژه قهوه‌خوری

در این مراسم، رسم بر این است که اگر پس از نوشیدن فنجان نخست دیگر میلی به نوشیدن قهوه ندارید  باید فنجان را تکان دهید و اگر تکان ندهید یعنی اینکه باز هم قهوه می‌خواهید.  ندانستن این رسم سبب دوباره نوشیدن قهوه شد. قهوه عرب‌ها قهوه خیلی تلخ ولی خوش طعمه. عرب‌ها خودشان دانه‌های قهوه را تفت می‌دهند و می‌کوبند و دقت زیادی برای دم‌کردن قهوه دارند. البته قهوه‌خوری مراسمی تجملاتی و پر آداب و رسومی  در بین عربهای خوزستانه

“فنیان” فنجان مخصوص قهوه عرب‌هاست که همه مهمانان با آن قهوه می‌نوشند. پذیرایی قهوه از سمت راست مضیف شروع می‌شود و کسی که قهوه تعارف می‌کند فنیان را با دست راست می‌گیرد و مهمان هم باید آن را با دست راست بگیرد و بدون آنکه زمین بگذارد آن را بنوشد.

.دو مضیف مشهور در خوزستان، مضیف میسان در روستای دحیماویه و مضیف روستای بردیه در جاده اهواز به سوسنگرد هستند

پذیرایی در مضیف میسان کاملا رایگان است گفت: پذیرایی بر اساس آداب اصیل اقوام عرب ایران با چای و قهوه، نان و غذای محلی انجام می‌شود..
گفتنی‌است پذیرایی با قهوه و چای در مضیف بردیه رایگان است و اقامت و وعده‌های غذایی با دریافت هزینه اندک انجام می‌شود.

پاسخ ترک

11 + 1 =