سفر به عمق تاریخ  شهریری

یک محوطه باستانی در شهرستان #مشگین شهر از شهرهای استان اردبیل

این محوطه شامل ۲۸۰ سنگ‌افراشته باستانیه که قدمت این مناطق به دوران اواخر مفرغ و دوره نوسنگی و #مس سنگی و نیز اوایل آهن مربوط میشه.

این سنگ‌افراشته‌ها با ارتفاع متفاوت ۷۰تا ۳۶۰سانتی‌متری که اکثراً منقوش به اشکال انسان هستند. طرح @ انسان‌های حک شده بر روی سنگ‌ها به شکل افرادی دست به سینه و معمولاً بدون دهانه و تنها یک   @ مجسمه حکاکی شده زن یافت شده که دارای دهانه که خیلی جالبه و تاکنون فقط هفت قطعه این نوع سنگ – افراشته‌ها در منطقه حکاری کردستان ترکیه و یک قطعه هم در قپوزستان آذربایجان یافت شده‌.

وسعت محوطه شهریری ۴۰۰ هکتاره و در ۶۰ کیلومتری غرب اردبیل، ۷ کیلومتری #شمال شرقی مشگین شهر – بخش لاهرود، یک کیلومتری شمال  @ روستای پیرازمیان و در کنار رودخانه #قره‌سو واقع شده‌

محوطه شهریری از سه قسمت معبد، قوشاتپه و قله تشکیل شده‌
در سفربه مشکین شهر پیشنهاد میشود این شهر تاریخی را ببینید

 

پاسخ ترک

ده + 6 =