جواب پنج تفاوت تصویر بالا و پائین را بیابید

 

photo_2015-11-29_19-20-42

برای دیدن جواب کلیک کنید

پاسخ ترک

هشت + شانزده =