محاسن میکروپایل :

* هزینه کم: به لحاظ اقتصادی چون مصالح با حجم كم مورد استفاده قرار مي گيرد هزينه هاي تجهيز كارگاه پائين مي باشد و حجم بالاي كار نيروي انساني در زمان كوتاه سبب کاهش زمان اجراي پروژه خواهد شد.
* قابلیت اجرايي بالا: چون ابعاد و حجم ماشين آلات اجراي میکروپایل Micro pile كوچك است لذا قابليت حمل و جابجايي بالايي در كارگاه دارند به اين ترتيب امكان اجراي عمليات در چند جبهه كاري مختلف بدون ايجاد تداخل كاري فراهم مي گردد. يكي از مهمترین ويژگيهاي اجرايي میکروپایل Micro pile قابليت اجراي بسيار ساده در شرايط وجود آب زيرزميني است.
* ویژگی های فني : میکروپایل Micro pile بدلیل برخورداری از عناصر تسليحي همچون جدار ضخيم فولادي و آرماتور از قابليت انتقال و پخش بار به لايه هاي مقاوم زيرين و نيز كنترل نشست به دليل سختي بالاي فولاد و تسليح عمقي خاك برخوردار هستند. همچنين بدليل تزريق دوغاب سيمان، مشخصات مكانيكي خاك نظير سختي، تراكم پذيري، ظرفيت باربري، ضريب اصطكاك، چسبندگي و غيره بهبود مي يابد. از طرفي در خاکهاي دانهاي، عمليات كوبش میکروپایل Micro pile باعث انتقال انرژي جنبشي و ارتعاشي به داخل توده خاك گرديده و منجر به تحكيم و تراكم توده خاكي اطراف ريزشمع می شود.

مشخصات كلي: با توجه به مطالعات ژئوتكنيك انجام شده در ساختگاه و شناسايي لايه‌هاي تحت‌الارضي، مشخصات ژئوتكنيكي ساختگاه پروژه تعيين مي گردد. سپس با انجام تحليل‌هاي روانگرايي در اعماق مختلف خاك محل، پتانسيل روانگرايي ساختگاه درصورت وقوع زلزله مورد ارزيابي قرار مي گيرد. با وقوع روانگرايي و زائل شدن مقاومت برشي خاك، نشستهاي بسيار بزرگي به پي سطحي ساختمان تحميل مي شود كه مي‌تواند منجر به آسيب‌ديدگي جدي سازه و عناصر غيرسازه‌اي بنا و نهايتاً تخريب آن گردد. از طرف ديگر در برخي از پروژه ها در بحث فني، تأمين باربري ستونهاي روي پي و انتقال بار به لايه‌هاي عميق‌تر مورد نظر بوده و عامل تعيين كننده براي انتخاب طرح، گذشته از بحث هاي اجرايي و اقتصادي مي باشد. پس در حالت كلي میکروپایل Micro pile در بعد فني در دو رويكرد جلوگيري از وقوع روانگرايي و تأمين باربري ستونهاي روي پي و انتقال بار به لايه‌هاي عميق‌تر سودمند واقع مي شود و به عنوان يك گزينه مطلوب توسط مهندسان ژئوتكنيك پيشنهاد مي گردد.

عوامل مؤثر در طرح چيدمان میکروپایل Micro pile به طور كلي عبارتند از:
۱- موقعيت پي‌ها و ستون‌ها
۲- نحوه توزيع و مقدار بارهاي گسترده و متمركز
۳- پارامترهاي مقاومتي و ظرفيت باربري خاك
۴- نفوذپذيري خاك
۵- عمق ريزشمع‌ها
۶- مشخصات هندسي و سازه‌اي پي سازه.

Micro pile : 1- لوله كوبي: لوله هاي میکروپایل Micro pile در محل هاي مشخص شده و توسط دستگاههاي لوله كوب(Pile Driver)كوبيده مي شود.قطعه اول به صورت سرنيزه بوده و قطعات بعدي به ترتيب توسط بوشن و جوش كامل اتصال مي يابند.
۲- تزريق دوغاب سيمان: دوغاب تزريق در همزن هاي اوليه ساخته می شود ابتدا آب به ميزان مورد نظر ريخته شده و سپس متناسب با نسبت آب به سيمان (WCR) مورد نياز، سيمان به آن افزوده مي شود. زمان حداقل هم زدن دوغاب سيمان، ۳۰ ثانيه مي باشد. نسبت آب به سيمان مورد استفاده با توجه به شرايط زمين بين ۵/۰ تا ۵/۱مطلوب مي باشد. پس از آماده شدن دوغاب، جهت نگهداري، دوغاب در داخل همزن ثانويه ريخته شده و سپس بوسيله پمپ هاي تزريق مخصوص تزريق مي گردد. نهايتا پس از تزريق دوغاب سيمان در داخل گمانه ها، آرماتور تسليح نصب مي شود و سپس سر میکروپایل Micro pile نصب شده و نهايتا فلنج مربوطه به آرماتور جوش داده مي شود فلنج مربوطه براي جلوگيري از ايجاد برش سوراخ كننده در پي واقع بر روي میکروپایل Micro pile و ايجاد ارتباط مناسب بين میکروپایل Micro pile و پي بكار برده مي شود

photo_2015-09-11_15-53-07 photo_2015-09-11_15-53-12 photo_2015-09-11_15-53-15 photo_2015-09-11_15-53-18

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here