خانه با انرژی خورشیدی

شرکت لنز ون ریجن ساختمان شناوری ساخته که بی نیاز به الکتریسیته است و تمام انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پاک استفاده می کند.

خلاقیت این شرکت تنها به نحوه استفاده از انرژی نیست بلکه خانه ای شناور ساخته که بسیار مدرن وحس عجیبی از ازادی را به انسان هدیه میکند. این خانه در ۴ طرح مختلف و دارای ۲ اتاق خواب است .

در زیر عکس هایی از این خانه برای شما اماده کرده ایمخانه با انرژی خورشیدی

Self-Sustaining Solar-Powered Houseboat

Dutch entrepreneur, named Berend Lens van Rijn specialized in the building of floating homes. His company, Belevari Marine designes beautiful water-based living spaces and they want to introduce this new concept to the residents of Abu Dhabi. Rijn’s creations are more than simple houseboats, they are modern floating home that offer a peculiar sense of freedom and comfort to their owner. These homes come in 4 different designs and the smallest one features 2 bedrooms, a deck and a basement that can be used as storage space. If you want to learn more about the story of Belevari Marine and explore some of their houseboats, take a look below

waterlovt-by-belvari-marine-6-640x427waterlovt-by-belvari-marine-1-640x427waterlovt-by-belvari-marine-2-640x427waterlovt-by-belvari-marine-3-640x427waterlovt-by-belvari-marine-4-640x427waterlovt-by-belvari-marine-5-640x430

 

پاسخ ترک

4 × پنج =