چگونه آب گرم کن خورشیدی بسازیم

شما میتوانید با یک کویل مسی آبگرمکن خورشیدی  و بدون نیاز به برق بسازید . ایت پروژه را شما براحتی خودتون می تونید بسازید. برای اینکار به مقداری لوله مسی که بصورت حلقه شده و یک تخته که این حلقه های مانند شکل زیر روی آن وصل نمایید . در ضمن در مواقع عدم نیاز می تونید اونو جمع کنید و در انبار نگه داری کنید .

diy-solar-water-heater

با نگاه کردن به فیلم زیر شما میتوانید به سادگی یک آبگرمکن خورشیدی دست ساز داشته باشید .

 نمایش فیلم

DIY Solar Water Heater

Don’t worry if the cold weather is here. There is no need for electricity to warm up water when you have this device ready to go. The DIY Solar Water Heater is a project you can easily do yourself. The homemade `flat panel` copper coil solar water heater can reach temperatures well over 150 degrees Fahrenheit (65 °C). As far as materials go, you will need a 50-foot roll of tubing (which is much cheaper than smaller rolls connected to each other), standard window glass, and flat black paint. You can even store it in the closet when you’re not using it, because the slick design allows for this easily. Watch the entire video provided to learn how to make your own DIY solar water heater right away.

Watch the  video 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here