چه عواملی در پایداری و موفقیت یک رابطه موثرند؟

۱٫اعتماد-از خودتان بپرسید آیا همسر من قابل اعتماد است ؟آیا به همراهی او با خودم در لحظات سختی و يا خوشی  میتوانم  اعتماد کنم؟ ایا من با او صادق هستم؟ در واقع روشی برای ارزيابي میزان صداقت در رابطه.

۲٫درجه صمیمیت در رابطه- چهار بعد برای ارزیابی صمیمیت در رابطه وجود دارد.

الف.بعد احساسی
ب.بعد فکری
ج.بعد جسمی
د.بعد فعالیتها و سرگرمی های مشترک

۳٫ كدام بعد شخصيتی  شما در رابطه بیشتر خود را نشان ميدهد؟حالت انعطاف پذیری و مهربانی و خصلت های خوب یا حالت های منفی  و ضعف های شخصیتی؟

از خود بپرسید آیا من از نقشی که در این رابطه دارم راضی هستم؟ آیا  در این رابطه احساس رضايت و خشنودی نسبت بخودو عملکردهای خود دارم؟

۴٫رفتار همسرم(شریک عشقی ) با من چگونه است؟ براساس تحقیقات ۲۰ ساله “دکتر گوت من ” در دانشگاه واشنگتن بيشترين شانس طلاق در بين زوج هايي است  که هردو نفر یکدیگر را تحقیر می کنند كه معمولا اين تحقير به همراه انتقادهای تند و قضاوتهای سطحي و  ناعادلانه همراه است.

از خود بپرسید رفتار ما بین ما چگونه است آیا برای هم ارزش قائل هستیم؟

۵٫با اختلافات چگونه کنار می آیید؟ بحث های طولانی  و بی نتیجه و یا سکوت و نفی مشکل؟ عصبانی و خشمگین بودن از یکدیگر؟

زوجهای موفق عموما تمرکز به حل مشکل دارند و نه حمله ومتهم کردن یکدیگر.

۶٫با چالشهای زندگی چگونه برخورد می کنید؟ یکی از ویژگی های خاص رابطه های موفق توانایی و همياری های دو طرفه زوج در مبارزه شانه به شانه در زمان  مواجه با ناملایمت های زندگی مانند بروز مشكلات مالی، بیماری و… است.
از خود بپرسید:در زمان هاي دشوار زندگی ما به هم نزدیکتر می شویم یا دورتر؟ آیا مانند بزرگسال رفتار می کنیم یا خردسالان.

۷٫نوع بینش دو نفر شريك زندگی به مسائل مالی ويا اختلاف عقیده در مورد مسائل مالی میتواند  عامل  برای جدایی و ازردگی گردد. آیا هر دو از داشته های خود راضیند؟یا یکی از آنها همواره در صد تلاش برای كسب شرايط مالی بهتر  است و هیچ وقت هم احساس رضايت نميكند در حالیکه ممكن است طرف مقابل فردی قانع بوده و بيشتر به دنبال معنويات باشد.
در نهایت با صداقت و رو راستی،احترام متقابل و تمایل دو جانبه قوی  به حل مشكلات در جهت رشد و بهبودی رابطه تلاش كنيم . در اينصورت است كه ميتوانيم عمر رابطه خود را طولانی تر كنيم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here