چگونه می توانید  صندلی خودرو را تمیز  و لکه هایش را از بین ببرید؟?

کاری نداره?

جوش شیرین روی لکه و بعد از چند ساعت جاروبرقی

photo_2016-04-14_21-45-27

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here