اجتماع > اجتماعی – پاریس> حلقه‌ ازدواجی که در صحرا گم شده بود سرانجام پس از ۵ سال پیدا شد.

این حلقه ازدواج که ۱۷۰۰ کیلومتر از خانه اصلی‌اش دور شده بود، به وسیله کاربر‌های یک شبکه‌اجتماعی به صاحبش بازگردانده شد. جالب اینکه حلقه در یکی از بزرگ‌ترین صحرا‌های شنی جهان یعنی صحرای سیمپسون استرالیا گم شد و سرانجام یکی از کاربر‌های شبکه اجتماعی که تصویر آگهی گم شدن آن‌را دیده بود آن را پیدا کرد و به نشانی صاحبش فرستاد.
الیزابت دوکرتی که به همراه همسرش در‌ماه ژوئن ۵سال پیش برای تعطیلات به صحرای ماسه‌ای سیمپسون استرالیا رفته بود هنگام بازگشت متوجه گم‌شدن حلقه‌اش شد.

Powered by WPeMatico