اجتماع > سفر – گردشگری بی‌ضابطه ‌طبیعت را تهدید می‌کند.

فهیمه محمدی با سفر به نمک آبرود ، تصاویری از بستن طناب به درختان جنگل عباس آباد برای تاب خوردن تهیه کرده که نشان می دهد علاوه برآسیب زدن ‌به درختان، سلامت گردشگران را به خطر می‌اندازد.

Powered by WPeMatico