کناره ساحلی بنیدورم

یکی ازمنحصربفردترین مکان های توریستی دراسپانیا که تمامی امکانات رفاحی را داراست وجایی آرام برای استراحت می باشد شهرBenidormدراسپانیا ست. راندمان استفاده ازاینجا نسبت به جاهای دیگری که با سپری شدن فصل گرم روبه رکود می نهد بیشتراست. چراکه این گونه شهرها درنه ماه سال تقریبا خالی از گردشگرمی شوند.بنابراین برای باقی ماندن دراین رقابت این ساحل بنا به تغییرمدل ساحلی خود گذاشته است.

دراین راستا طراحی این ساحل با روشی بسیارجسورانه انجام شده، تا مکانی متفاوت با دیگر نقاط جهان را ترتیب دهد. این مجموعه توریستی علاوه برایجاد یک محدودۀ حفاظتی، یک مکان تعریف شده بین فضای شهری و دریا برای انجام فعالیت های متنوع ایجاد کرده است. دراین طراحی می توان یک فرم ارگانیک متناسب با شکل امواج را دید ومجموعه ای ازسطوح محدب ومقعرتشکیل یک پلتفرمی را می دهند که جهت بازی، ملاقات وتفریح مورد استفاده قرارمی گیرد. فرم اجرای این کنارۀ ساحلی بنوعی مشکل سیلاب های ناشی از باران را نیزحل کرده است. وازطرفی این حرکت روان موجود درطراحی احساس زنده بودن را داراست و خطوط منحنی بکاررفته تشکیل بافتی درهم گره خورده رامی دهد که از درهم آمیختگی سخت قواعد هندسی تشکیل شده اند.

 

پاسخ ترک

هفت + 20 =