کار عجیب و غریب این مار سمی

این مار سمی توسط هم نوع بلعیده شد.این تصاویر که مشاهده می‌کنید، مربوط به لحظه‌ غافلگیرکننده‌ای می‌شود که یک مار کبری برای شام دوست هم‌نوع خود را می‌خورد.این لحظه توسط دوربین عکاس طبیعت، تینوس ون استادن ثبت شده است

و خود او گفته است که این عکس‌ها را در پارکی جنگلی در آفریقای جنوبی در حالیکه ۲۰ متر از این دو خزنده دور بوده است، گرفته است.گفتنی است، ون استادن درباره این اتفاق گفت که یک ساعت طول کشید تا مار کبری دوست کوچک خود را بخورد.

کار عجیب و غریب این مار سمی همه را شوکه کرد (عکس)

کار عجیب و غریب این مار سمی همه را شوکه کرد (عکس)

کار عجیب و غریب این مار سمی همه را شوکه کرد (عکس)

کار عجیب و غریب این مار سمی همه را شوکه کرد (عکس)

کار عجیب و غریب این مار سمی همه را شوکه کرد (عکس)

کار عجیب و غریب این مار سمی همه را شوکه کرد (عکس)

پاسخ ترک