کمپینگ انگلیسی M2C چادر مسافرتی بسیار جالب و زیبایی طراحی کرده است
. این چاطر مسافرتی مخصوص هوای سرد بوده و گرما را داخل خود نگه می دارد. اینچادر همچنین بسیار بزرگ و فضای کافی برای ۴ الی ۸ نفر را داراست و هنگام جمع شدن در یک کیف کوچک قابل حمل است.نکته جالب درباره آن این است که می توان چندین چادر را به راحتی به یک دیگر وصل نمود و فضای بزرگتری در اختیار داشت در حالی که حریم شخصی با استفاده از در های پارچه ای حفظ می شود.

photo_2015-09-30_22-55-21 photo_2015-09-30_22-55-04 photo_2015-09-30_22-55-07 photo_2015-09-30_22-55-11 photo_2015-09-30_22-55-13

پاسخ ترک

12 − هفت =