پیست اتومبیل رانی کارتینگ پرند.
که.یه مدت به اشتباه اولین پیست فرمول یک ایران نامیده شد.

photo_2015-08-12_11-32-57 photo_2015-08-12_11-33-15 photo_2015-08-12_11-33-24

پاسخ ترک

9 + 13 =