پوسترهای فرهنگی سازمان حمل و نقل پاریس،
افرادی رو که کارای اشتباه مثل نگه داشتن در مترو یا پریدن از گیت یا پرت کردن ادامس و …. میکنن رو به حیوانات تشبیه کرده.

photo_2015-08-30_15-29-43 photo_2015-08-30_15-29-48 photo_2015-08-30_15-29-46 photo_2015-08-30_15-29-44 photo_2015-08-30_15-29-41 photo_2015-08-30_15-29-38

تهیه کننده آقای علمیه

پاسخ ترک

9 − 4 =