علیزاده طباطبایی:

پلمپ دفتر مشاوران مرحوم آیت الله هاشمی از طرف مقام قضایی نبوده است

ایران > سیاست داخلی – همشهری آنلاین:
وکیل خانوادگی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: پلمپ دفتر مشاوران رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف مقام قضایی نبوده است.

به گزارش ایرنا، محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانوادگی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، افزود: این اقدام قضایی نبوده و از طرف مجموعه اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.

دفتر یاسر هاشمی، علی محمد بشارتی، مرتضی الویری، حجج اسلام عباسی فرد، نوری شاهرودی، لطفی، رستگاری، یونسی ومرادی که از مشاوران رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند، در طبقه هشتم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع پلمپ شده است.

Powered by WPeMatico