ویلایی روی دریاچه

این ارزوی هر فردی است که صبح بعد بیدار شدن با شنا در دریاچه یا استخر روز خود را شروع کند در این ویلا راه پله ای وجود دارد که مستقیم به درون

دریاچه میرود.

از دیگر ویژگی های این ویلا دید بسیار عالی به دریاچه و همچنین امکان ماهی گیری از روی بالکن خانه میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

2 − 1 =