اجتماع > اجتماعی – مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه به ادامه طرح جمع‌آوری کودکان کار واکنش نشان داد:

در حالی که او پیش از این به همشهری اعلام کرده بود این طرح متوقف شده است. او گفت: همانطور که پیش از این هم عنوان شد در جلسه ای که ۱۱ مهرماه در فرمانداری تهران با حضور فرماندار ونمایندگان دستگاه های مختلف از جمله معاون مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد مصوب شد که “ساماندهی کودکان کار و خیابان به عهده سازمان بهزیستی و وزارت تعاون باشد” .
ساماندهی کودکان کار که شامل شناسایی، جذب پذیرش و توانمدسازی آنهاست در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی به روشنی تعریف شده است. بر اساس این آیین نامه فرد کمتر از ۱۸ سال که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برد اعم از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سر پناه برخوردار است یا کودکی که در خیابان به سر می‌برد و خیابان را خانه خود می‌داند و ارتباط او با خانواده‌اش به حداقل رسیده است کودک کار و خیابان محسوب می‌شود.
آنچه فرمانداری تهران با استناد به مصوبه فوریت‌های خدمات اجتماعی شهر تهران در مرداد ماه جاری مصوب کرده است شامل متکدیان و معتادان متجاهر است که جمع آوری و جذب این جامعه هدف با شهرداری است.
آنچه در نشست ۱۱ مهر مصوب شد و یک نسخه از آن طبق نامه‌ای که توسط اداره کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه دریافت شده است برای مدیر سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران هم ارسال شده است صراحتا ذکر شده “ساماندهی کودکان کار و خیابان به عهده وزارت رفاه و بهزیستی است” که این ساماندهی شامل شناسایی و جذب و توانمند سازی آنها است.
گفتنی است در مصاحبه این جانب که روز سه‌شنبه انجام شد از جذب و شناسایی کودکان استفاده شد که به اشتباه در متن چاپ شده دستگیری این کودکان عنوان شده بود.

Powered by WPeMatico