اجتماع > اجتماعی – المهدیه> راننده‌ قطاری مملو از مسافر در کشور تونس قطار را برای خرید میوه از فروشنده‌ای بین راهی متوقف کرد.

این قطار از شهر المهدیه (شرق میانه) حرکت کرده بود که مسافر‌ها ماجرای توقف قطار و این خرید بین‌راهی را ضبط کرده‌اند. شرکت راه‌آهن این کشور از مردم عذرخواهی کرد. اما به گفته یکی از نزدیکان راننده قطار وی برای خرید هلوی تازه برای همسر باردارش دست به این کار زده بود.

Powered by WPeMatico