مرکز اسناد مجلس در پاسخ به گزارش همشهری:

نسخه الکترونیک مشروح مذاکرات مجلس منتشر می‌شود

ایران > سیاست داخلی – پیرو درج گزارشی با عنوان «مشروح مذاکرات مجلس از اینترنت حذف شد»در شماره ۷۲۱۹ روزنامه همشهری،مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره دلایل در دسترس نبودن مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به این روزنامه فرستاد.

در توضیح این مرکز آمده است: مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هنوز در وب‌سایت جدید کتابخانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری نشده تا حذف گردد. توضیح اینکه سایت قدیمی کتابخانه مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف دچار مشکلات فنی شده بود و ازدسترس پژوهشگران و محققین ارجمند داخل و خارج از کشور خارج شده بود. لذا کتابخانه مجلس با همکاری بخش فناوری مجلس، وب‌سایت جدیدی را طراحی و در تاریخ ۳خرداد ۱۳۹۶ به طور آزمایشی راه‌اندازی کرد. از آن تاریخ تاکنون منابع و داده‌های گوناگون به‌طور مستمر در حال بارگذاری است. با توجه به امکانات و نیروی انسانی موجود تصمیم بر این بوده که مشروح مذاکرات مجلس ملی، سنا و اسلامی براساس ترتب تاریخی در وب‌سایت جدید درج گردد و تاکنون مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و سنا به صورت کامل بارگذاری شده و متعاقب آن مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی بارگذاری می‌شود. بنای کتابخانه مجلس همیشه بر افزایش کمی و کیفی خدمات بوده است نه کاهش آن. در حال حاضر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی از نخستین جلسه دوره اول تا جلسه ۱۳۷ دوره دهم، مورخ ۷ شهریور ۱۳۹۶ به صورت مکتوب در کتابخانه مجلس موجود و قابل استفاده است و به‌زودی فایل‌های دیجیتالی این منبع مهم مطالعاتی در عرصه قانونگذاری، تاریخ‌پژوهی و پژوهش های حقوقی در وب‌سایت جدید کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

نکته دیگر آنکه، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی با دقت و حساسیت بسیار زیاد در اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و به صورت مکتوب منتشر می‌شود که پس از انتشار، هرگونه تغییر یا اصلاح یا ویرایش آن خلاف قانون است، مگر با طی فرایند قانونی و مصوب.

Powered by WPeMatico