به گزارش مهر، فریدون جعفری در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاهها و پژوهشگاهها درباره اینکه آیا برای اساتید و کارکنان نیز منشور حقوقی تدوین خواهد شد، گفت: در برنامهای که وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، یکی از موضوعاتی که در خصوص آن تاکید شده بود تدوین منشور حقوق شهروندی دانشجویان، کارکنان و اساتید بود که این برنامه در حال حاضر بر روی سایت وزارت علوم وجود دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر در خصوص تدوین منشور حقوق اساتید و کارکنان اقدام مدونی صورت نگرفته است ولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدد است دو منشور حقوق اساتید و منشور حقوق کارکنان آموزش عالی را تدوین کند که مانند منشور حقوق  دانشجویی به دانشگاهها ابلاغ شود.

Powered by WPeMatico