دانلود دو مقاله اندرکنش خاک و سازه

اندرکنش خاک و سازه همواره تاثیری اساسی بر روی پاسخ های سازه و رفتار دینامیکی سازه ها دارد که این رفتار با توجه به شرایط محل ، نوع سازه و محل قرارگیری سازه متفاوت می باشد …

pic

حجم : ۵ مگابایت

دانلود

پاسخ ترک