لندن سبز ترین شهر جهان نسبت به مساحت آن است و بریتانیا اولین کشوری بود که پارک حفاظت شده عمومی را ایجاد کرد و اولین مرکز تحقیقات گیاهی را ایجاد کرده است. (مرکز تحقیقات سلطنتی گیاهی کیو ) .
به این ترتیب این ایده از یکی از مراکز پرورش گیاه گرفته شد که قرار است تا سال ۲۰۲۰، حدود ۲۵% از گونه های گیاهی دنیا را در خود جا دهد .
این طرح شامل دو ویژگی به هم پیوسته است .
یکی استفاده از موارد معماری و طراحی و دیگری تزئینات گوناگون گیاهی و چند طبقه در مساحتی به اندازه ۶۰۰ متر مربع .
دانه ها به صورت کلی در مرکز غرفه بریتانیا واقع است که درون میله های فییر نوری هستند که در انتهای فیبر نوری قرار دارند . تعداد این میله ها ۶۰٫۰۰۰ عدد می رسد . هرکدام از این فیبر های نوری شامل یک یا چند دانه است . در طول روز این فیبرها ، نور بیرون را در درون نور منتقل می کند تا قسمت های درونی ساختمان را روشن سازد و در شب هم منابع نوری داخل آنها باعث درخشان شدن فضای بیرونی آنها می شود . هنگام وزیدن باد این میله های نوری به این طرف و آن طرف حرکت می کند و زیبایی خاصی به ساختمان می دهد .

 

 

www.doormat.ir

 

پاسخ ترک

دوازده − ده =