این فواره در ژاپن قرار دارد و بسیار بی نظیر است

در این فواره عکس هایی نمایش دتده میشود که بصورت حرفه ای و قابلیت پروژکت کردن تصاویر بر روی آن وجود دارد.

نام این فواره اودیابا شناخته میشود و در شهر توکیو قرار دارد

 

photo_2015-09-29_22-40-07

 

photo_2015-09-29_22-40-13

 

photo_2015-09-29_22-40-10

 

 

photo_2015-09-29_22-40-04

پاسخ ترک

18 + 12 =