عکس های زیبا از شهر های جهان

عکس هایی از نمای بالای برخی از شهر های جهان

photo_2015-07-12_19-29-45

 

کپنهاک

 

 

photo_2015-07-12_19-29-46 (2)

 

 

 

photo_2015-07-12_19-29-46

ایلفورد

 

photo_2015-07-12_19-29-47

 

کیپپ کارور

 

 

photo_2015-07-12_19-29-48

سنترال پارک

 

photo_2015-07-12_19-29-49

 

 

 

 

 

photo_2015-07-12_19-29-50

 

مسکو

photo_2015-07-12_19-29-51

شهر ممنوعه چین

 

پاسخ ترک

10 + 7 =