عرضه اولیه به روش قیمت ثابت

بورس
بورس

در این روش همان ابتدا شرکت تامین سرمایه با هماهنگی ناشر قیمت عرضه را مشخص می­‌کند. ا

ین قیمت در پیش‌نویس امیدنامه ذکر و بین دو هفته تا دو ماه قبل از تاریخ عرضه اعلام می­‌شود که بعد از سرمایه گذاران با همان قیمت مشخص و ثابت، درخواست سفارش خود را اعلام می­کنند.

این روش یکی از روش های قدیمی عرضه به حساب می­آید به نحوی که قبل از روی کار آمدن روش ثبت دفتری، اغلب کشورها از آن استفاده می­کردند و همچنان نیز در بسیاری از کشورها به صورت ترکیبی از روش‌های دیگر مورد استفاده قرار می­‌گیرد.

در واقع قیمت در این روش قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه گذاران مشخص می­شود و به این ترتیب سرمایه گذاران از قبل قیمت را می­دانند و بر اساس آن در مدت زمان مشخص شده که در امیدنامه بیان شده است درخواست خود را به شرکت تامین سرمایه اعلام کنند.

پس از جمع آوری درخواست‌ها، با هماهنگی ناشر واگذاری سهام به سرمایه گذاران انجام می­‌شود که اگر میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر باشدممکن است به صورت تصادفی سهمیه بندی و یا به نسبت های مشخص بین درخواست کنندگان تقسیم می­شود تا کل سهام مورد نظر به عموم واگذار شود.

علاوه بر روش‌هایی که به آن پرداخته شد، در برخی کشورها از روش‌های ترکیبی نظیر حراج-عرضه عمومی به روش قیمت ثابت یا عرضه عمومی به روش گشایش و یا عرضه عمومی به روش ثبت سفارش(روش مرسوم در ایران) نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. قوانین روش ثبت سفارش در ادامه بیان خواهد شد.

پاسخ ترک