عایق پلی یورتان
عایق پلی یورتان

عایق پلی یورتان لوله های نفتی
عایق پلی یورتان PU ، نوعی فوم عایق پلی یورتان است که معمولا برای عایق خطوط لوله های نفتی استفاده می شود که مایعات درون لوله را در تعادل حرارتی نگه می دارد و تبادل حرارت در داخل لوله و اطراف آن را به حداقل ممکن می رساند.
عایق پلی یورتان برای انواع لوله ها در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، لوله های گاز، نفت و تولید مواد شیمیایی از جمله این لوله ها می شود. کاهش تبادل حرارتی در این لوله ها در مسیر انتقال، باعث کاهش هزینه ها در مرحله های بعدی می شود.
عایق پلی یورتان که در لوله های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد در طول ۳۰ سال گذشته عایق لوله PU تاسیس شده است و دارای یک پیشینه ثابت و قابلیت اطمینان، در مورد دوام و بهره وری است.
عایق پلی یورتان لوله ها دارای عملکرد خوب و همچنین ویژگی آسانی و سهولت درکاربرد از آن ها است. به دلیل وجود خواص برجسته برای عایق های پلی یورتان، آنها به تدریج جایگزین دیگر عایق ها شدند و کاربرد فراروانی پیدا کردند .
عایق پلی یورتان لوله یک فوم پلی یورتان است که برای لوله مورد استفاده قرار می گیرد و دارای این خاصیت است که به صورت یکپارچه تمام سطح خارجی لوله را در بر بگیرد و برای تبادل حرارتی هیچ خلل و شکافی باقیی نمی گذارد و یک عایق پلی یورتان لوله یک پارچه است.
عایق پلی یورتان لوله ها دارای خواص، جلوگیری از از دست دادن حرارت، و یا معادل حفظ دمای در محیط های سرد، صرفه جویی انرژی و بهبود بهره وری هزینه های کلی سیستم های خط لوله می باشند.
عایق پلی یورتان لوله دارای توانایی برای عایق بیش از یک محدوده بسیار وسیعی از درجه حرارت، از افراطی سرد -۱۹۶ درجه سانتی گراد به گرمای شدید بیش از ۱۵۰ ° C.
عایق پلی یورتان لوله با توجه به این موضوع طراحی شده اند که دو نوع اصلی از لوله وجود دارد: مستقیم و قابل انعطاف و به دو شکل اصلی از تکنیک های تولید لوله به وجود می آیند. کشش مداوم. لوله های انعطاف پذیر در حال بیشتر و بیشتر به دلیل سهولت از دست زدن استفاده و هزینه صرفه جویی بالقوه در طول لوله کشی. برنامه های کاربردی وسیعی از لوله کشی لوله های کوچک، ۱۰ میلیمتر در قطر، تا به بزرگترین لوله های گرمایش با ۲٫۰۰۰ قطر میلی متر ۲۵۰ میلی متر ضخامت.

 

پاسخ ترک