توپک  شکلاتی

photo_2015-09-08_20-58-44

یک فنجان گردو

یک فنجان پسته

خرمای له شده یکو نیم

یک ق چ دارچین

شکلات تخته ای اب شده یک لیوان

پسته و گردو رو به تیکه های ریز خورد میکنید

میریزین داخل خرمای له شده وخمیر رو  ورز میدین دارچین رو هم اضافه کرده و مجدد ورز میدین

توپک هایی از این خمیر درس میکنین و شکلات تخته ای که اب کردین توپک هارو میدارین توش

سپس درمیارین میچینین تو ظرف میره تو یخچال تا یکم سفت بشه, بعد از یک ساعت قابل سروه نوش جان

پاسخ ترک

3 × یک =