پلو یونانی

سینه مرغ ا عدد
فلفا دلمه۲عدد
قارچ ۵الی۶عدد
پیاز ا عدد بزرگ
ذرت و نخود فرنگی برا تزیین
زعفران کمی
اول پیاز داغ کرده مرغ تیکه شده اضافه شود بعد از مدتی فلفل دلمه نگینی خرد شده اضافه و در آخرم قارچ ورقه شده همراه با آب لیمو و زعفران بعد از کشیدن اب قارچ خورشت امادس باپلو نوش جان شود ودرموقع سرو ذرت و نخود فرنگی پخته تزیین شود
????????IMG_20160109_005534

پاسخ ترک

16 + 8 =