اجتماع > اجتماعی – داکار> دختر سیاهپوستی در سنگال با داشتن بیشترین ملانین پوستی سیاه‌ترین پوست جهان را دارد.

اين دختر كه خوديا‌‌دياپ نام دارد در حالي خود را زيبا مي‌داند كه تحقيقات نشان مي‌دهد 75درصد از سياهپوستان كشور نيجريه از كرم‌هاي سفيد‌كننده پوست استفاده مي‌كنند.
روانشناس‌ها در كشور‌هاي آفريقايي در حال كار روي اين باور اشتباه هستند كه تغيير رنگ پوست باعث زيباتر شدن مي‌شود، حال آنكه بسياري از كرم‌هاي روشن‌كننده ملانين پوست را از بين ببرند.

Powered by WPeMatico