خلاصه ای از انواع سکوهای دریایی و مراحل ساخت ونصب سکوهای متدوال مورد استفاده در ایران و انالیزها و نرم افزارهای متدوالی که برای سازه های دریایی استفاده میشه رو ارسال می کنم.
(ارسال شده توسط جناب مهندس حسین جعفری،کارشناس ارشد زلزله)

photo_2015-08-22_17-01-38 photo_2015-08-22_17-01-39 photo_2015-08-22_17-01-40 photo_2015-08-22_17-01-41 photo_2015-08-22_17-01-42 photo_2015-08-22_17-01-43 photo_2015-08-22_17-01-44 photo_2015-08-22_17-01-45 photo_2015-08-22_17-01-46 photo_2015-08-22_17-01-47 photo_2015-08-22_17-01-48 photo_2015-08-22_17-01-49 photo_2015-08-22_17-01-31 photo_2015-08-22_17-01-32 photo_2015-08-22_17-01-33 photo_2015-08-22_17-01-34 photo_2015-08-22_17-01-35

تهیه کننده آقای سمایی

پاسخ ترک

11 + نه =