از ۱۳۰ هزار نفر فقط ۱۵ نفر جواب دادن

photo_2015-10-12_23-40-32

 

برای جواب برو پایین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱+۲*۳
۳+۴*۷
۵+۶*۱۱
۷+۸*۱۵
۹+۱۰*۱۹
۱۹۹

پاسخ ترک

هجده − هشت =