مجری و تولید کننده قالب های وافل  و سقف وافل-Waffle Slabدر ایران


­­

 

سیستم سقف هایGreen Waffle در یک نگاه

 

نمونه مقایسه استفاده از قالب سقف با سقف تیرچه – فوم ( پروژه ای با زیربنای ۶۰ هزارمترمربع )

پس از چندين سال تحقيق و بررسي نيازهاي صنعت ساختمان كشور وبررسي سقف هاي متعارف و سنتي و با در نظر گرفتن مفاد آيين نامه هاي ساختمان موفق به ابداع و بروز آوري روشي آشنا جهت اجراي سقف هاي بتني با قالبهاي پلاستيكي مهانيت شده ايم كه بدون بر هم زدن ابزار و روشهاي موجود و تحميل هزينه هاي سنگين ، با اصلاح الگوي مصرف مصالح و روش اجرا از دفن مصالح گران مانند : تير آهن ، ميلگرد ، بتن ، سفال ، يونوليت و پرت مصالح و منابع ملي جلوگيري نماييم . با استفاده از سيستم مهانيت، سقف بصورت تيرچه درجا و بدون نياز به انواع بلوك سقفي و يونوليت و بصورت دال موجوف يك يا دو طرفه اجرا خواهد شد .

بستن قالبها :

اين قالب با ابعاد، طول cm 50 ، عرض ۶۵ سانتي متر و ارتفاع ۲۵ سانتي متر طراحي شده است . كه با توجه به نقشه هاي محاسباتي مي توان قالبها را به يكديگر تا طول مورد نظر توسط پيچ هايي مناسب متصل ساخت اين عمل همچنين باعث افزايش قدرت باربري قالبها و نيزكاهش زمان حمل و اجراي سقف مي گردد .
لازم به ذكر است در محل اتصال قالب به تيرهاي اصلي و ژوئن ها قطعه الحاقي قالب به صورت در پوشي به عرض ۱۵ سانتي متر در انتهاي قالبها بسته خواهد شد . با استفاده ازقالبهاي مهانيت ، به دليل استفاده مكرر ، قابليت بازيافت قالبها ، امكان كنترل كيفيت سقف ها و اجراي سريع و آسان مي توان با رعايت كليه آيين نامه ها و روشهاي اجرايي موجود ،تحولي در اجراي صنعتي سقفها ايجاد نمود .
در اين سيستم ضمن رعايت ضوابط آيين نامه اي ، به دليل سادگي حمل و اجرا ، يكپارچگي بتن تيرچه با سقف، صلبيت بالاي سقف و عدم دفن قالب ها در بتن باعث كاهش هزينه ها و وزن ساختمان ونيزافزايش ايمني و مقاومت در برابر زلزله مي گردد .

زير سازي :
زير سازي اين سقف مشابه سقف تيرچه و بلوك ومطابق با آيين نامه ها و نشريه ۹۴ مي باشد : ابتدا جكها و زير سازي مناسب با پروفيل هاي چوبي يا فلزي يا مصالح مشابه موجود در هر كارگاه ساختماني انجام و در صورت افزايش ارتفاع طبقات داربست مناسب يا سازه هاي قابل مونتاژ اجرا مي گردد . سپس قالبهاي پلاستيكي مهانيت روي آنها چيده شده و پس از روغن كاري مناسب در حد چرب شدن قالبها ، حداقل ميلگرد هاي محاسباتي تيرچه ها داخل قالبها نصب مي گردد. كه بدليل اجراي درجاي تيرچه ها در اغلب موارد نيازي به هر گونه جوشكاري ، ساخت خرپا و ميلگرد مونتاژ نبوده و تنها شامل آرماتورهاي اصلي ،تقويتي و منفي مي باشند .
به دليل امكان افزايش عرض جان تيرچه در اين قالب ديگر نيازي به استفاده از تيرچه دوبل نداريم كه اين امر باعث سبك سازي و كاهش هزينه ها مي گردد .
با نصب ميلگردهاي حرارتي كلاف نرم نمره ۶ يا شبكه ميلگرد پيش ساخته نمره ۶ و قرار دادن اسپيسر روي قالب ها جهت تامين پوشش مناسب بتن و ميلگردهاي حرارتي ، سقف آماده بتن ريزي خواهد بود .

نماي زير سقف :
در صورت استفاده از بتن با رواني مناسب ، پخش، تسطيح و ويبره مناسب آن ، مي توان با خروج آسان قالب شاهد سطح مطلوب بتن نمايان يا اكسپوز بود و حتي در صورت تمايل در مشاعات و پاركينگ ها سطح بتن را رنگ آميزي كرده و ساير آيتمهاي نازك كاري را حذف نمود .
در صورت تمايل مي توان با نصب قطعاتي بين قالبها و در محل تيرچه و ژوئن ها محل عبور تاسيسات را بدون نياز به تخريب و كنده كاري داخل سقف ها پيش بيني نمود كه اين امر باعث حذف عمليات پوكه ريزي يا كف سازي جهت تاسيسات ، جلوگيري از پوسيدگي ، عايق كاري و تعمير ارزان و در نهايت سبك سازي اسكلت خواهد شد .
با قرار دادن صفحه هاي پيش ساخته فلزي جوش شده يا قطعات گالوانيزه مناسب داخل قالب ها قبل از بتن ريزي مي توان ساپورت هاي مناسب جهت تاسيسات ، نصب آويز و اجراي سقف كاذب را پيش بيني نمود كه هزينه هاي بعدي را كاهش خواهد داد .

باز كردن قالب :
پس از گذشت زمان حداقل ۷ روز از بتن ريزي سقف مي توان اقدام به باز كردن قالبها نمود پس از باز كردن زير سازي سقف و قالبهاي تيرها به علت جنس پلاستيكي قالب و خاصيت جمع شدگي در بتن ، قالبها براحتي از سطح بتن جدا شده وشاهد بتني نمايان در زير سقف خواهيم بود .

شيوه نامه و توصيه هاي فني اجراي قالب سقف

راي داشتن يك سقف نمايان و فني بايد موارد ذيل رعايت گردد :
مبناي اصلي ، اصول اوليه زير سازي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك طبق نشريه۹۴ مي باشد :
۱- زير سازي با تخته ودو تراش بصورتي كه تخته ها در جهت تيرچه ها قرار گيرند و دوتراش ها بر آنها عمود شوند.
۲- زير سازي با تخته و لوله يا قوطي و پروفيل بصورتي كه تخته ها در جهت تيرچه ها قرار گيرند و لوله ها يا پروفيل ها بر آنها عمود شوند .
۳- آغشته شدن سطح قالب ها قبل از نصب شبكه ميلگرد حرارتي با روغن مخصوص قالب و عدم استفاده از روغن سوخته.
۴- استفاده از نوار خطر پلاستيكي يا چسب ۵ سانتي متري جهت درزگيري بين قالبها در محل تيرچه ها ، ژوئن عمود بر تيرچه ها و محل رسيدن قالب به تيرها.
۵- در صورت ايجاد فاصله بين قالبها جهت افزايش عرض جان تيرچه و حذف تيرچه دوبل مي بايست از پوششهايي مانند ورقهاي كارتن پلاست، ‍ فيبر ، ِتخته سه لايي يا نوارهاي لاستيكي منجيد دار ( نخ دار) استفاده شود .
۶- با توجه به اينكه تيرچه بصورت درجا اجرا خواهد شد فواصل وتعداد جك ها بايد مانند سقف هاي تيرچه و بلوك متناسب با طول دهانه ۵⁄۱ تا ۲ متر باشد .
۷- در محل اتصال قالب به تيرها بايد براي جلوگيري از لغزش و حركت قالبها حين بتن ريزي، قالب در اين محلها با ميخ يا سيم آرماتور بندي يا ميلگرد پرت نگه داشته شود .
۸- پس از ويبره كردن پلها براي تيرچه هاي بيش از cm 10 نيز از ويبره مناسب استفاده شده و براي تيرچه با عرض كم از لرزاندن بتن تيرچه با تخته ماله استفاده شود.
۹- بستن لبه قالب ها به همديگر در محل پيچ ها به وسيله سيم آرماتوربندي الزامي است.
۱۰- در صورت استفاده از پمپ هوايي جهت بتن ريزي مانند سقف هاي تيرچه و بلوك، ِتخليه بتن بر روي پلها انجام شود نه تيرچه ها.
۱۱- محل اتصال قالب به تيرها بايد به گونه اي باشد كه قالب پس از بتن ريزي براحتي جدا شود كه معمولا در اين محلها از تخته يا يونوليت نيز استفاده مي شود و مانند قالبهاي فلزي يا ساير قالبها از داخل شدن سر قالبها داخل بتن پل جلوگيري شود .
۱۲- اتصال قالبها به يكديگر در محل پيچ ها بايد طوري باشد كه هيچ گونه درزي در محل اتصال نباشد تا باعث نفوذ شيره بتن از آن محل و سخت باز شدن قالب گردد در صورت وجود درز با چسب يا خمير عايق بندي پر شود .
۱۳- از نفوذ بتن پلها به داخل لبه زير قالبها خود داري شود ترجيحا ترازبالاي لبه قالب ها همتراز لبه بالاي قالبهاي آويز كنار پلها شود .
۱۴- در صورت افزايش ارتفاع سقف ها و طول جكها و شمع هاي زير مي بايست ازاتصالات مناسب در كمر كش و جكها استفاده شود و در ترازهاي بالاتر ساير سقف ها از داربست مناسب يا سازه هاي قابل مونتاژ استفاده گردد .
۱۵- جهت افزايش سرعت و كيفيت و كاهش هزينه ها طبق نظر مشاور مي توان موارد ذيل را انجام داد :
– استفاده ازتيرچه درجا بصورت ميلگرد گذاري بدون خر پا يا خر پاي بدون بتن پاشنه .
– به جاي استفاده ازكلاف mm 6حرارتي مي توان از شبكه ميلگرد جوش شده نمره mm5⁄۴ تا mm6 با چشمه
– هاي حد اكثرcm 25×۲۵استفاده نمود .كه اين امر باعث ميشود فاصله مناسب بين قالبها و ميلگرد حرارتي ايجاد شود .

لینک دانلود کاتالوگ جامع آموزشی قالب سقف

http://www.tessa-co.com/files/7922/DomainTemplates/tessa-co.com/timages/mahanit29-04-92.pdf

لینک دانلود مقاله رعایت استاندارها

http://www.tessa-co.com/files/7922/DomainTemplates/tessa-co.com/timages/Estandard.pdf

 

دلیل استفاده از سیستم قالب های Green Waffle :

ضرورت جایگزینی سیستمهای اجرای سنتی سقفهای بتنی
داراي تیرچه های فلزی ، بتنی ، سفالی و بلوکهای سفالی،یونولیتی یا کامپوزیت تیرآهن ، ورق و دال بتنی) با سیستم مهانیت (تیرچه درجا با استفاده از قالبهای کامپوزیت (فایبر گلاس یا پلاستیکی ) بصورت دال موجوف (Waffle slab) يك يا دو طرفه ساده يا دكوراتيو بدون نياز به بلوك وانواع تيرچه ) در احداث پروژه های عمرانی : با سپاس از خداوند متعال پس ازچندين سال تلاش خستگي ناپذير و بررسی نیازهای صنعت ساختمان كشور، موفق به ابداع و بروز آوری روشی آشنا براي اهل علم وفن گردید ه ایم که بدون بر هم زدن ابزار و روشهای موجود و تحمیل هزینه های سنگین با اصلاح الگوی مصرف مصالح و روش اجرا از دفن مصالح گران مانند تیر آهن، میلگرد، بتن، سفال ، یونولیت(پلي استايرن) ، زمان ، سوخت و پرت مصالح و منابع ملي جلوگیری نماییم.

 

مراحل اجرای سقف با استفاده از قالب سقف Green Waffle

 

زیرسازی قالب

 

 

بستن قالب

 

 

قالب بندی

محل عبور تاسیسات

میلگرد گذاری

 

نمای زیر سقف

 

چیدمان قالب

زیرسازی با لوله و چهار تراش

نمونه قالب

نمای زیر سقف – پروژه ای در کرج

نمایی بالا از سیستم قالب سقف

((پروژه های انجام شده و در حال انجام))

پروژه پارکینگ طبقاتی وزارت راه و شهرسازی تهران

پروژه بندرعباس

 

پروژه تهرانپارس

پروژه ۱۵۲ واحدی چکاوک شیراز

 

پروژه سوهانک تهران

photo_2015-10-22_08-41-50

photo_2015-10-22_08-41-55

 

waffle1

 

 

پاسخ ترک

یازده − ده =