اقتصاد > انرژی – انجمن سازندگان تجهیزات داخلی می تواند تا ٧٠ درصد نیاز صنعت نفت را تامین کند ضمن این که می تواند براساس استانداردهای بین المللی فعالیت کند.

سازندگان داخلی ٦٧ درصد تجهیزات مورد نیاز پارس جنوبی را تولید کردند.

 رضا پدیدار، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت  صبح امروز ( یکشنبه، هشتم آذرماه) در دومین روز کنفرانس تهران در نشست معرفی ظرفیتهای داخلی کشور عنوان کرد: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت یکی از بزرگترین انجمنهای حرفه ای در زمینه ساخت تجهیزات نفت است که بیش از ٦٠ هزار نیروی تحصیلکرده دارد.

پدیدار اهداف این انجمن را کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اعلام کرد که شامل شروع همکاری، توسعه ساخت داخل و ایجاد برند بین المللی در ساخت تجهیزات می شود.
به گفته وی این انجمن می تواند تا ٧٠ درصد نیاز صنعت نفت را تامین کند ضمن این که می تواند براساس استانداردهای بین المللی فعالیت کند.

۳۵۳۵