آموزش ساخت عروسک تزیینی بصورت قدم به قدم را قرار می دهم ، امیدوارم از این سری آموزش نیز لذت ببرید .

آموزش  بصورت قدم به قدم را قرار می دهم ، امیدوارم از این سری آموزش نیز لذت ببرید

وقتی دوتا از این گربه های تزیینی بسازید کنار هم شکل زیباتری دارند .

از این عروسک ها می توانید در تزیین اتاق و منزل خودتان استفاده کنید مراحل ساخت آنها ساده است .

آموزش عروسک تزیینی, ساخت عروسک تزیینی

مراحل ساخت این عروسک های ناز را با تصاویر دنبال کنید .آموزش ساخت عروسک تزیینی بصورت قدم به قدم را قرار می دهم ، امیدوارم از این سری آموزش نیز لذت ببریدوقتی دوتا از این گربه های تزیینی بسازید کنار هم شکل زیباتری دارند .از این عروسک ها می توانید در تزیین اتاق و منزل خودتان استفاده کنید مراحل ساخت آنها ساده است .

آموزش عروسک تزیینی, ساخت عروسک تزیینی

 

آموزش عروسک تزیینی, ساخت عروسک تزیینی

 

آموزش عروسک تزیینی, ساخت عروسک تزیینی

آموزش عروسک تزیینی, ساخت عروسک تزیینی

 

 

آموزش عروسک تزیینی, ساخت عروسک تزیینیآموزش ساخت عروسک تزیینی بصورت قدم به قدم را قرار می دهم ، امیدوارم از این سری آموزش نیز لذت ببریدوقتی دوتا از این گربه های تزیینی بسازید کنار هم شکل زیباتری دارند .از این عروسک ها می توانید در تزیین اتاق و منزل خودتان استفاده کنید مراحل ساخت آنها ساده است .

ساخت جا حوله ای درست کردن عروسک گربه تزیینی, ساخت گربه های تزیینی, آموزش عروسک سازی با پارچ

منبع :gamar.ir

پاسخ ترک

پنج × 2 =