طي ۵ سال اخير صورت گرفت:

ریزش ۸۰۰ هزار نفری جمعیت دانشجویی | ۶۰۰ موسسه آموزش عالی تعطیل شد

اجتماع > آموزش – همشهری آنلاین:معاون آموزشی وزیر علوم در راستای طرح آمایش آموزش عالی به کاهش تعداد موسسات آموزش عالی اشاره کرد و گفت: تعداد این موسسات از ۲ هزار و ۸۰۰ موسسه در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۲۰۰ موسسه کاهش یافته است.

به گزارش مهر، مجتبی شریعتی نیاسر با اشاره به طرح آمایش آموزش عالی گفت: در ارتباط با این طرح گام‌های اساسی برداشته شده است که می‌توان به کاهش جمعیت دانشجویی اشاره کرد به طوری که جمعیت دانشجویی از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو در سال ۹۲ به ۴ میلیون و ۷۰ هزار دانشجو رسیده است.
وی ادامه داد: تعداد موسسات آموزش عالی از ۲ هزار و ۸۰۰ موسسه در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۲۰۰ موسسه کاهش یافته است.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: از برنامه‌هایی دیگری که در راستای طرح آمایش آموزش عالی صورت گرفته می‌توان به ساماندهی موسسات در حال توسعه اشاره کرد که برای هر کدام یک ماموریت محوری پیش‌بینی شده است.
وی افزود: همچنین سال تحصیلی ۹۸-۹۷ سال مهارت‌افزایی و ارتقاي توان اشتغال‌پذیری دانشجویان نامگذاری شده و طرح جامعی برای آن تدوین شده که از مهر ماه اجرایی می‌شود.

Powered by WPeMatico