اجتماع > اجتماعی – توکیو> ژاپنی‌ها روزنامه‌ای را زیر چاپ برده‌اند که پس خواندن آن می‌توانید آبیاری‌اش کنید و شاهد جوانه زدن‌های پرشمار آن باشید.

در خمیر کاغذ این روزنامه‌ دانه‌های ریز گیاهان مخلوط می‌شود و بنابراین هنگام تماس این دانه‌ها با آب هریک از آنها جوانه می‌زنند و سبز می‌شوند. تولید این کاغذ به مذاق دوستداران محیط‌زیست خوش آمده و دست‌کم در ژاپن آنها به‌دنبال حمایت مالی دولت از تولید این محصول سبز هستند.

Powered by WPeMatico