اجتماع > اجتماعی – تبت> بودیست‌های معبدی در تبت همکاری آهنی دارند که برای دعا کردن ۴۰ درصد هزینه کمتری از سفارش دهنده‌های دعا دریافت می‌کند.

این ربات راهب زمانی به جمع بودیست‌های معبد اضافه شد که شرکت سافت‌بنک توانست آنها را مجاب کند که می‌توانند از این ربات با هزینه‌ای اندک درآمدی بالا داشته باشند. پیروان بودیسم می‌توانند روی تبلتی که روی سینه ربات دعاگو نصب شده متن‌های مقدس خود را لمس کرده و ربات نیز در زمان‌های معینی آنها را در محراب این معبد بخواند.

Powered by WPeMatico