دوچرخه ای جالب با ۳ چرخ!

تاپ ناپ: طراحی به نام Kolelinia دوچرخه ای نصفه طراحی کرده است که البته ۳ چرخ دارد! این دوچرخه عجیب و جالب با وزن بدن کنترل می شود و هیچ صندلی برای نشستن ندارد.

دوچرخه ای جالب با 3 چرخ! +عکس دوچرخه,نیمه تمام,دوچرخه های جالب,گالری عکس های جالب و زیبا
دوچرخه ای جالب با 3 چرخ! +عکس دوچرخه,نیمه تمام,دوچرخه های جالب,گالری عکس های جالب و زیبا
دوچرخه ای جالب با 3 چرخ! +عکس دوچرخه,نیمه تمام,دوچرخه های جالب,گالری عکس های جالب و زیبا
دوچرخه ای جالب با 3 چرخ! +عکس دوچرخه,نیمه تمام,دوچرخه های جالب,گالری عکس های جالب و زیبا
دوچرخه ای جالب با 3 چرخ! +عکس دوچرخه,نیمه تمام,دوچرخه های جالب,گالری عکس های جالب و زیبا
دوچرخه ای جالب با 3 چرخ! +عکس دوچرخه,نیمه تمام,دوچرخه های جالب,گالری عکس های جالب و زیبا
دوچرخه ای جالب با 3 چرخ! +عکس دوچرخه,نیمه تمام,دوچرخه های جالب,گالری عکس های جالب و زیبا

پاسخ ترک

3 × یک =