خورشت کرفس


گوشت گوسفندی و با ساقه های بند انگشتی کات شده کرفس پختم بعد نعناع و جعفری و با پیاز داغ یکمی تفت دادم و گوشت و کرفس پخته رو بهش اضافه کردم باز یکمی تفت و در نهایت لوبیا چیتی پخته شده رو به همراه ابگوشت بهش اضافه کردم و اجازه دادم جا بیافته بعنوان چاشنی هم آب لیموی تازه بهش زدم.