خواص زرد آلو ،کدوسبز،سیب،نخودسبز،تخم مرغ ،و به

پاسخ ترک

12 − یک =