خلاقیت دو دانش آموز هندی
 

خلاقیت دو دانش آموز هندی

دو دانش آموز طراح از هند Rigved Sathe و Payal Jagwani  ب
این پروژه بسیار عالی را که در آن   سراسر جهان با حروف ایجاد شده است ه نمایش گذاشته اند
هر حرف برای شهر های مختلف در سراسر جهان است
ما قصد داریم تا شما را در یک سفر به جهان هیجان انگیز از طراحی گرافیک ببریم،

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

خلاقیت دو دانش آموز هندی

 

پاسخ ترک

پنج × 4 =