خانه ای ۴۰ متری برای فضا های ویلایی

این خانه چوبی کوچک با برای فضا های ویلای طراحی شده

park-model-house

 

park-model-house-1

park-model-house-2

park-model-house-3

park-model-house-4

park-model-house-5

park-model-house-6

park-model-house-7

park-model-house-8

park-model-house-9