سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – اعتماد نوشت: ١٩ آبان آخرین جلسه دادگاه حمله‌کنندگان به علی مطهری در دادسرای شهید قدوسی شهر شیراز برگزار شد. جلسه‌ای که به خاطر حضور شخص علی مطهری در آن متفاوت با سایر جلسات برگزار شد.

اگر آن روز علي مطهري به درخواست رضايت متهمان پرونده
جواب مثبت مي‌داد و از پيگيري شكايت خود صرف‌نظر مي‌كرد ديگر انتظاري براي صدور حكم
باقي نمي‌ماند و پرونده حادثه شيراز بدون صدور حكم مختومه اعلام مي‌شد. حالا اما تنها
دو هفته از زمان صدور حكم باقي مانده است.

حالا مصطفي ترك همداني، وكيل علي مطهري با اشاره
به اينكه وكيل متهمان درخواست فرصتي يك ماهه براي ارايه آخرين لايحه از دادگاه كرده
بود، گفت: به احتمال زياد تا دو هفته ديگر دادگاه حكم خود را در رابطه با اين پرونده
صادر كند. فرصت يك ماهه براي صدور حكم دو هفته ديگر به پايان مي‌رسد و دادگاه بايد
حكم خود را صادر كند.

گفتني است، در اسفند ماه سال گذشته در جريان سخنراني
علي مطهري در دانشگاه شيراز عده‌اي موتور سوار در فرودگاه به وي حمله كردند و مانع
برگزاري سخنراني وي شدند. با شكايت علي مطهري پرونده حمله‌كنندگان به جريان قضايي افتاد
و پس از برگزاري چهار جلسه اكنون پرونده و متهمان در انتظار حكم به سر مي‌برند؛ حكمي
كه به احتمال زياد تا دو هفته ديگر صادر خواهد شد.

۲۷۲۷

پاسخ ترک

16 − 6 =