کشور ایران از لحاظ رفاهی بهترین کشور دنیاست
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اینو برا ۱۰ نفر بفرست ۵۰۰ تا فحش جدید یاد میگیری

منم اول باورم نمیشد..

.

.

جوکهای خنده دار و متنهای طنز جالب

 .

میگن وانت پراید یه آپشن داره به اسم ایر بنگ????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هنگام تصادف خودرو رو منفجر میکنه که راننده زیاد زجر نکشه!

جوکهای خنده دار و متنهای طنز جالب

برادرزادم دیروز سه دقیقه گریه کرد واسش تبلت خریدن !
.
.
.
.
.
♥♥♥جوک خنده دار تلگرام♥♥♥

منم بچه بودم یادمه ۳ ماه گریه کردم واسم یه شمشیر پلاستیکی خریدن،
آخرشم با همون منو مثه سگ میزدن

دختره تو خیابون ازم پرسید!
آقا؟؟
خیابون شریعتی میخوام برم!
من بهش گفتم:
اشکال نداره برو زود برگرد!

.
.
.
.
.
.
.
.
دیونه یه فوشی داد که تا الان تو گوگل دنبال معنیشم!

.

جوکهای خنده دار و متنهای طنز جالب

.

والا ما میریم بیرون همه دو تا دو تا دارن قدم میزنن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

میایم لاین همه پست شکست عشقی گذاشتن!!
نمیدونم…. اونا نمیان تو لاین یا اینا نمیرن بیرون..!!!!

.

.

جوکهای خنده دار و متنهای طنز جالب

.

.

روی صندلی بیمارستان نشسته و در افکار خود

غوطه ور بودم که ناگهان پرستار صدام زد و گفت

تبریک میگم شما پدر شدید

یک دفعه حس عجیبی بهم دست داد بلند شدم

سینه ام رو جلو دادم و رفتم

تمام کولرهای بیمارستان رو خاموش کردم…

.

.

جوکهای خنده دار و متنهای طنز جالب

.

.

یه دختره تو کلاسمون شوهر کرد

دوستاش بهش گفتن عکس شوهرت رو نشون بده

اونم نشون داد

بعد همه دوستاش بهش گفتن : مگه این داداشت نبود..

.

.

جوکهای خنده دار و متنهای طنز جالب

.

.

یه نفر pm ﺩﺍﺩﻩ :ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺩﺩﺕ ﮐﻨﻢ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ …؟
&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;:
.
.
.
&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۳۴۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ….

&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۲; ….

&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;!!!

&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; pm ﻧﺪﺍﺩ ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺪﺍﺭﮐﺸﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻪ ..

شما چی مدارکت تکمیل!!خخخ

.

.

جوکهای خنده دار و متنهای طنز جالب

.

.

&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۴۹;

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸;؟

&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴; : &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵; ۵-۶ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;؛

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۳۹۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;

&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;،&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;

&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۰۸; !

&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; : &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; … ﭘﺲ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ !

&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴; : &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹;،&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;

&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴;

&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; !..

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; من &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴;

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴;

.

.

جوکهای خنده دار و متنهای طنز جالب

.

.

افتخارات در زمان قدیم؛
۱-لیسانس گرفتم
۲-خدمت رفتم
۳-بچه های خوب تربیت کردم
۴-نفر دوم جشنواره خوارزمی شدم
۵-مامان بابامو دوست دارم
۶-ازدواج کردم و …

افتخارات در حال حاضر؛
۱-دماغ مو عمل کردم
۲-ایسنتاگرامم ۳۴۵۱ تا فالور داره
۳-یه گونی لوازم آرایش دارم
۴-گوشی اپل دارم
۵-هیچکی به جدم نیست در حدم!
۶-همه وسایلم صورتیه! و …

مطالب مرتبط:

خنده دار ترین جوک های جدید کانالهای تلگرام

جوکهای خنده دار و جدید لاین و تلگرام

Powered by WPeMatico

پاسخ ترک